Innledning

 

Jeg har her samlet slektsinformasjon fra Hans Heinrich Bordewich og alle generasjoner etterkommere. Det er laget en norsk versjon og en engelsk versjon. Begge inneholder ca 1200 personer. Hvis du oppdager feil eller har tilleggsinformasjon så ta kontakt.
 

Rapporter

 

Jeg har også lagt ut noen rapportes som dere kan se på. De er generelle, men jeg kan på forespørsel produsere PDF eller HTML rapporter etter behov.

 

Norsk versjon

Rapport 1 Bordewick familien

Rapport 2 Bok om Bordewick familien

 

 

English version

 

Report 1 The Bordewick family

Report 2 About the Bordewick family

 

 

Her bor jeg


Slik kontakter du meg:

 

Eivind Bordewick

Bjerkestrand 5

1367 Snarøya

NORWAY

 

Telefon: +47 92042660

E-post: eivind@bordewick-family.com

 

Eivind Bordewick’s slektsside